TERRA EXTRACTOR Lanový trhač potrubí

		Seilberstanlage (english: cableburster) TERRA EXTRACTOR X 400
Pro obnovu plynového, vodovodního a kanalizačního potrubí. Vysoká tahová síla: 400 kN (40 tun). Trhá staré potrubí - plastové, betonové, ocelové, litinové a dokonce potrubí z tvárné litiny o ø 40–250 mm, rozšiřuje průchod a zároveň zatahuje nové potrubí. Rozměry výkopu: 1.8 x 1.0 m. Stroj je obsluhován mimo výkop.


		Rollenmesser (english: cutting knifes)
TERRA investovala mnoho úsilí a prostředků do vývoje řezných a trhacích nástrojů. Obzvláště výměna potrubí malých průměrů a výměna olověného potrubí vyžaduje inteligentní řezné nástroje pro úspěšné provedení. 
 nahoru

TERRA AG für Tiefbautechnik - Hauptstrasse 92 - 6260 Reiden - Schweiz - Tel. +41 62 749 10 10 - office@terra-eu.eu